Educatie

octombrie 27, 2012
 

Colocviul Internaţional „G. Ivănescu” la Iaşi

Mai multe articole de »
Postat de:
Etichete: , , ,

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere şi Asociaţia Culturală „Al. Philippide” vă invită să participaţi la Colocviul Internaţional: „G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere”. Evenimentul dedicat personalităţii lui G. Ivănescu va aduna nume de marcă ale cercetării din România, dar și din străinătate, fiind prezenţi cu dezbateri specialişti din Austria, Germania, India, Spania şi Republica Moldova. Colocviul se va desfăşura în perioada 1-2 noiembrie 2012, la Iaşi, sub coordonarea profesorului universitar şi filologului Eugen Munteanu. În cadrul colocviului va fi lansat şi volumul „Eugen Coşeriu – 90 de ani de la naştere”, care reuneşte lucrările Colocviului Internaţional Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011, şi un număr special al „Anuarului de Lingvistică şi istorie literară”.

 PROGRAM

Iaşi, 1‑2 noiembrie 2012

 Joi, 1 noiembrie 2012, orele 9.00‑13.30, Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

 

Deschiderea lucrărilor Colocviului

9.00‑9.30: Alocuţiuni

Acad. Bogdan C. Simionescu, Preşedinte al Filialei din Iaşi a Academiei Române

Acad. Marius Sala, Vicepreşedinte al Academiei Române

Prof. dr. Vasile Işan, Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. dr. Codrin‑Liviu Cuţitaru, Decan al Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Moderator: prof. dr. Eugen Munteanu, Director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

9.30‑10.00: Prelegere inaugurală

Prof. dr. Eugen Munteanu, Ivănescu, omul şi intelectualul

10.00‑11.30:  Comunicări în plen

10.00‑10.30: Prof. dr. doc. Gavril Istrate (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), G. Ivănescu, profesor

10.30‑11.00: Prof. dr. Vasile Ţâra (Universitatea de Vest, Timişoara, România), Direcţia ivănesciană în cercetarea limbii române literare

11.00‑11.30: CS I dr. Carmen-Gabriela Pamfil (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Concepţia lingvistică a lui G. Ivănescu

11.30‑12.00: Pauză de cafea

12.00‑13.00: O carte care ar fi trebuit să facă epocă, dezbatere pe marginea volumului recent apărut: Gheorghe Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare, Ediţia a II‑a revizuită. Îngrijirea textului, bibliografie, indici, notă asupra ediţiei de Eugen Munteanu şi Lucia Gabriela Munteanu, Postfaţă de Eugen Munteanu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012. Participanţi: prof. dr. Gh. Chivu, prof. dr. Stelian Dumistrăcel, prof. dr. Vasile Ţâra, CS I dr. Carmen‑Gabriela Pamfil, prof. dr. Ioan Oprea, prof. dr. Andrei Hoişie, prof. dr. Eugen Munteanu, dr. Lucia‑Gabriela Munteanu.

13.00‑14.00: Lansarea volumului Lucrările Colocviului Internaţional „Eugeniu Coşeriu 90 de ani de la naştere” (Iaşi–Bălţi, 27–29 iulie 2011). Număr special al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară”, t. LI/2011, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012. Vor vorbi: prof. dr. Mircea Borcilă, prof. dr. Stelian Dumistrăcel, lect. dr. Cristinel Munteanu.

14.00 ‑15.30: Pauză de masă

 

Joi, 1 noiembrie 2012, orele 15.30‑19.30, Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

Comunicări pe secţiuni

Evocări ale personalităţii lui G. Ivănescu

 Moderator: Prof. dr. Vasile Frăţilă

Secretar: CS II dr. Florin-Teodor Olariu

 

15.30‑16.00: Conf. dr. Noemi Bomher (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Întâlnirea cu profesorul Ivănescu

16.00‑16.30: CS I dr. Maria Purdela Sitaru (Institutul de Cercetări Socio‑Umane „Titu Maiorescu”, Timişoara, România), Contribuţia lui G. Ivănescu la formarea şi dezvoltarea cercetării umaniste timişorene

16.30‑17.00: Lect. dr. Maria Aldea (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România), Profesorul G. Ivănescu. O evocare

17.00‑17.30: Pauză de cafea

17.30‑18.00: Prof. dr. Vasile Frăţilă (Universitatea de Vest, Timişoara, România), G. Ivănescu, momentul Timişoara

18.00‑18.30: Prof. dr. Corneliu Dimitriu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Cum l-am cunoscut pe profesorul G. Ivănescu

18.30‑19.00: Drd. Diana-Sorina Bodia (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Beatae memoriae. G. Ivănescu şi Petru Caraman, o prietenie adevărată

19.00‑19.30: Prof. dr. Wolfgang Dahmen (Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germania), La réception de l’oeuvre de G. Ivănescu en Allemagne

 

20.00: Cocteil (Grădina Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi, Aleea Ghica Vodă, nr.41 A)

Joi, 1 noiembrie 2012, orele 15.30‑19.35, Sala mică a Filialei din Iaşi a Academiei Române

 

Comunicări pe secţiuni

Exegeze ale operei lui G. Ivănescu.
Limbaj şi comunicare, lingvistică generală şi comparată, filosofia limbajului

Moderator: Prof. dr. Ioan Oprea

Secretar: CS dr. Dinu Moscal

15.30‑15.55: Prof. dr. Ioana Costa (Universitatea din Bucureşti, România), Ivănescu, indo-europenist

15.55‑16.20: Lect. drd. Marina Vraciu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), O încercare de „reconstrucţie”: dialogul profesorului G. Ivănescu cu lingvistica slavă şi cu slaviştii

16.20‑16.45: Dr. Liviu Bordaş (Special Centre for Sanskrit Studies, „Jawaharlal Nehru” University, New Delhi, India), G. Ivănescu as a Sanskrit scholar and the academic Indology in Romania

16.45‑17.10: Lect. dr. Iulia Nica (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Probleme de lingvistică romanică la G. Ivănescu

 

 17.10‑17.30: Pauză de cafea

 

17.30‑17.55: Prof. dr. Mircea Borcilă (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România), Contribuţia lui G. Ivănescu la întemeierea integralismului lingvistic european

17.55‑18.20: Prof. dr. Petru Ioan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Puncte de rezistenţă şi false atuuri în tentativa de aducere a lingvisticii în acord cu logica şi stilistica

18.20‑18.45: CS I dr. Ioan Oprea (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Nivelele şi normele limbii. Complementaritatea necesară Ivănescu – Coşeriu

18.45‑19.10: Prof. dr. Adrian Poruciuc (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Fenomenul indo-european in viziunea lui Ivănescu

19.10‑19.35: Dr. Cătălin Nicolau (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Principii ale cercetării istoriei limbii la G. Ivănescu

20.00: Cocteil (Grădina Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”,

Iaşi, Aleea Ghica Vodă, nr.41 A)

 Vineri, 2 noiembrie 2012, orele 9.00‑10.30, Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

 

9.00‑10.30:  Comunicări în plen

9.00‑9.30: Prof. dr. Luminiţa Fassel (Wuppertal, Germania), G. Ivănescu, reformator al lingvisticii românesti

9.30‑10.00: Prof. dr. Gheorghe Chivu, m.c. al Academiei Române (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, România), Dialectele literare în concepţia lui G. Ivănescu şi I. Gheţie

10.00‑10.30: Prof. dr. acad. Michael Metzeltin (Universität Wien, Austria), Specificitatea tipologică a limbii române


Vineri, 2 noiembrie 2012, orele 10.30‑14.10, Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

Comunicări pe secţiuni

Exegeze ale operei lui G. Ivănescu.
a) Gramatică

b) Istoria limbii

 Moderator: Prof. dr. Rodica Nagy

Secretar: CS III dr. Elena Tamba

10.30‑10.50: Prof. dr. Sergiu Drincu (Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, România), Aspectul verbal în limba română în concepţia lui G. Ivănescu

10.50‑11.10: Prof. dr. Rodica Nagy (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România), Sintaxa lui G. Ivănescu: sugestii pentru o interpretare nedogmatică

11.10‑11.30: Conf. dr. Dumitru Nica (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Gramatica şi logica în concepţia lui G. Ivănescu

11.30‑11.50: Mast. Elena Adela Drăguţoiu (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj‑Napoca, România), Complementul prepoziţional. Delimitări. Limitări

11.50‑12.10: CS dr. Dinu Moscal (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Predicatul şi problema verbului copulativ la G. Ivănescu

 12.10‑12.30: Pauză de cafea

12.30‑12.50: Prof. dr. Maria Iliescu (Institut für Romanistik, Universität Innsbruck, Austria), Din contribuţiile importante ale lui Ivănescu la istoria limbii române

12.50‑13.10: Prof. dr. Mihaela Secrieru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Contribuţia lui G. Ivănescu la dezvoltarea sintaxei româneşti

13.10‑13.30: Asist. drd. Roxana-Iuliana Popescu (Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România), Corespondenţa logico-lingvistică dintre propoziţiile subordonate şi părţile de propoziţie

13.30‑13.50: Drd. Elena Vieru (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România), G. Ivănescu, istoria limbii o istorie a românilor

13.50‑14.10: CS III dr. Elena Tamba (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Modelul de analiză morfosintactică pentru limba română la G. Ivănescu

14.10‑15.30: Pauză de masă

Vineri, 2 noiembrie 2012, orele 10.30‑14.00, Sala mică a Filialei din Iaşi a Academiei Române

Comunicări pe secţiuni

Exegeze ale operei lui G. Ivănescu.
Fonetică, fonologie, dialectologie

 Moderator: Prof. dr. Zamfira Mihail

Secretar: CS II dr. Luminiţa Botoşineanu

10.30‑10.50: Prof. dr. Adrian Turculeţ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), G. Ivănescu şi unele probleme teoretice ale foneticii

10.50‑11.10: Conf. dr. Nistor Bardu (Universitatea „Ovidius”, Constanţa, România), Aromâna şi conceptul de dialect literar sau de limbă literară a unui dialect în viziunea lui G. Ivănescu

11.10‑11.30: Mast. Ioana Maruşca (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România), Din lexicul de pe Valea Barcăului

11.30‑11.50: CS II dr. Florin-Teodor Olariu (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Elemente de sociolingvistică în scrierile lui G. Ivănescu

11.50‑12.10: Asist. dr. Petronela Savin (Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România), G. Ivănescu. Preocupări pe terenul etnolingvisticii

 12.10‑12.30: Pauză de cafea

12.30‑12.45: Prof. dr. Zamfira Mihail (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti, România), Aspecte etnolingvistice în scrierile lui G. Ivănescu

12.45‑13.00: CS I dr. Eugen Beltechi (Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, România),  G. Ivănescu: note bănăţene

13.00‑13.15: Conf. dr. Alexei Chirdeachin (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova), Consideraţii cu privire la structuri fonetico-fonologice compuse în viziunea lui G. Ivănescu, în contextul dezvoltării lingvisticii

13.15‑13.30: CS II dr. Luminiţa Botoşineanu (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Fonetica generală în concepţia lui G. Ivănescu: pagini inedite

13.30‑13.45: Prof. dr. Vladimir Zagaevschi (Universitatea de Stat, Chişinău, Republica Moldova), Aspecte privind trecerea verbelor de la o conjugare la alta în graiurile moldoveneşti

13.45‑14.00: Conf. dr. Aida Todi (Universitatea „Ovidius”, Constanţa, România), G. Ivănescu şi problema neologismelor

14.00 ‑15.30: Pauză de masă

Vineri, 2 noiembrie 2012, orele 10.30‑12.10, Biblioteca Filialei din Iaşi a Academiei Române

 

Comunicări pe secţiuni

Exegeze ale operei lui G. Ivănescu.

Popular – literar în terminologiile româneşti

 Moderator: Prof. dr. María Dolores Sánchez Palomino

Secretar: CS II dr. Laura Manea

 

10.30‑10.50: Conf. dr. Simona Goicu-Cealmof (Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, România), Concepţia lui G. Ivănescu despre originea termenilor creştini româneşti

10.50‑11.10: Drd. Ana Bobu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Aspecte ale evoluţiei limbajului ştiinţific şi tehnic în Liturghia Sfântului Ioan Gură-de-Aur

 

Atelier de lexicologie

Popular şi ştiinţific în terminologia meteorologică a fenomenelor atmosferice

Diseminarea proiectului CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0656 (2011-2014): Liviu Apostol, Alina Bursuc, Cristina Cărăbuş, Dan Chelaru, Mona Corodeanu, Cristina Florescu (director de proiect), Laura Manea şi Elena Tamba, Florin-Teodor Olariu

 

11.10‑11.30: CS I dr. Cristina Florescu (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a stărilor atmosferice. Coordonate ale studiului lingvistic (studiu de caz: Laura Manea, Elena Tamba, Cristina cărăbuş)

11.30‑11.50: Prof. dr. Maria Iliescu (Institut für Romanistik, Universität Innsbruck, Austria), Etimologia cuvântului lună în limba română

11.50‑12.10: Prof. dr. María Dolores Sánchez Palomino (Universidade da Coruña, Spania), De ‘calmazos’ et ‘bochornos’: dénominations en espagnol et galicien

 12.10‑12.30: Pauză de cafea

Vineri, 2 noiembrie 2012, orele 15.30‑18.45, Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române

Comunicări pe secţiuni

Exegeze ale operei lui G. Ivănescu.
Stilistică, poetică, lingvistica textului, analiza discursului

 Moderator: Prof. dr. Elena-Oana Popârda

Secretar: CS drd. Ana-Maria Prisacaru

15.30‑16.00: Prof. dr. Elvira Sorohan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Ivănescu şi retorica polemicii academice

16.00‑16.25: Dr. Ruxandra Nechifor (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iaşi, România), Despre stil şi stilistică la G. Ivănescu şi Dumitru Irimia

16.25‑16.50: Dr. Lucia-Gabriela Munteanu (Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi, România), Concepţia despre limbajul poetic la G. Ivănescu şi Eugeniu Coşeriu

 16.50‑17.30: Pauză de cafea

17.30‑17.55: Dr. Diana Stoica (Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu”, Bârlad, România), G. Ivănescu şi problema limbajului poetic

17.55‑18.20: Prof. dr. Elena-Oana Popârda (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Omniprezenţa semnificaţiei în concepţia lingvistică a lui G. Ivănescu

18.20‑18.45: Lect. dr. Cristinel Munteanu (Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti, România), Despre concepţia stilistică a lui G. Ivănescu

Vineri, 2 noiembrie 2012, orele 15.30‑18.50, Sala mică a Filialei din Iaşi a Academiei Române

Comunicări pe secţiuni

Exegeze ale operei lui G. Ivănescu.

a) Istoria limbii române literare;
b) Lexicologie, etimologie, onomastică

 

Moderator: CS I dr. Cristina Florescu

Secretar:  CS III dr. Mioara Dragomir

15.30‑15.50: CS I dr. Gabriela Haja (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Evoluţia dialectelor literare în concepţia lui G. Ivănescu

15.50‑16.10: Drd. Aura Mocanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România), Polemica Gheţie Ivănescu despre limba română literară

16.10‑16.30: Conf. dr. Luminiţa Vleja (Universitatea de Vest, Timişoara, România), G. Ivănescu şi lingvistica limbilor literare

16.30‑16.50: CS III dr. Mioara Dragomir (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Interpretarea grafiei chirilice în viziunea lui G. Ivănescu

16.50‑17.10: CS dr. Sabina Rotenstein (Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste, Iaşi, România), Interpretări ale concepţiei ivănesciene despre limba literară în studiul onomasticii biblice

17.10‑17.30: Pauză de cafea

17.30‑17.50: Prof. dr. Rudolf Windisch (Universität Rostock, Germania), Cuvintele româneşti de origine latină în G. Ivănescu, Istoria limbii române

 

17.50‑18.10: CS I dr. Cristina Florescu (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), G. Ivănescu: etimologia cuvintelor limbii române în contextul cercetărilor actuale de romanistică

18.10‑18.30: Prof. dr. Alin-Mihai Gherman (Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, România), Etimologii controversate la G. Ivănescu

18.30‑18.50: CS III dr. Daniela Butnaru (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România), Un text inedit de G. Ivănescu despre toponimia românească

 

 
 

 

ŞCOALĂ, DE LA CÂRCIUMA DIN SAT, ÎN CONTAINER

Dezastru în şcolile din comuna Sireţel, jud. Iaşi. În urmă cu doi ani, clădirile au intrat în reparaţii, însă firma de construcţii a încasat banii de la primărie, iar apoi a intrat în faliment. În aceste condiţ...
de Laura Romila
 

 
 

BACALAUREAT 2018 – A DOUA ŞANSĂ

Astăzi a început cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat la care sunt aşteptaţi să participe peste 45.000 de candidaţi. Probele se vor desfăşura după următorul program: 20 august – Limba şi literatura...
de Laura Romila
 

 
 

ADMITERE 2018 Universitatea „Apollonia” din Iaşi

VIITORUL TĂU DEPINDE DE ALEGERILE PE CARE LE FACI ACUM! Vrei să devii un profesionist în Comunicare şi Relaţii Publice? Vrei să descoperi lumea din spatele micului ecran, să înveţi să filmezi, să montezi sau să devi...
de Laura Romila
 

 

 

TITULARIZARE 2018

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt disponibile 4.502 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată. 31.052 de candidaţi au susţinut astăzi proba scrisă din cadrul concursului d...
de Laura Romila
 

 
 

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU A DOUA SESIUNE DE BACALAUREAT

Candidaţii care nu au reuşit să promoveze examenul în sesiunea din iulie sau în sesiunile din anii anterior se pot înscrie începând de marţi pentru a susţine din nou bacalaureatul, înscrierile încheindu-se în 13 iu...
de Laura Romila
 

 
 
Marmura iasi Promovare online Carucioare copii suplimente nutritive & pro nutrition Granit iasi