Economic

ianuarie 10, 2014
 

Declarații care trebuie depuse la Fisc în ianuarie 2014

Mai multe articole de »
Postat de:
Etichete: , , ,

Potrivit legilor fiscale, în prima lună a lui 2014, contribuabilii trebuie să depună la Fisc mai multe declarații decât în oricare altă lună a anului. În luna ianuarie sunt de gestionat 47 de formulare fiscale. Mai mult, în această lună, comparativ cu celelalte luni ale anului, contribuabilii trebuie să plătească și alte impozite și contribuții.

Până astăzi, 10 ianuarie, trebuie depuse:  

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni privind schimbarea opțiunii pentru depunerea Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate, Formular 010, în cazul persoanelor juridice și asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și Formular 070, în cazul persoanelor fizice. 

Declaratia de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române, Formular 020. Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, Formular 092. 

Declarația de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, Formular 096

 

Miercuri, 15 ianuarie, contribuabilii trebuie să depună următoarele raportari:

 

Declarația pentru înregistrarea gospodariei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu, Formular anexa nr. 31

Declarația privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producator aferentă semestrului trecut, respectiv semetrul II 2013, Formular anexa nr. 36. 

Declarația privind achizițiile/livrarile intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producator aferentă semestrului trecut, respectiv semetrul II 2013, Formular anexa nr. 37.

Declarația pe propria răspundere privind producția de bere pentru anul 2014.

Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/tigari și țigari de foi în luna … anul, Formular anexa 31^1. 

Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …, Formular anexa 31^2. î

Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precendentă, Formular anexa nr. 35.  

Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrarile de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă, respectiv decembrie 2013, Formular anexa nr. 35. 

Situația centralizatoare privind achizitiile și livrările de produse accizabile pentru luna precendentă, respectiv decembrie 2013, Formular anexa nr. 47.  

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal  de producție pentru luna precendentă, respectiv decembrie 2013, Formular anexa nr. 48.1-48.5.  

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă, respectiv decembrie 2013, Formular anexa nr. 49.  

Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație, Formular anexa nr. 52.1, sau navigație  pentru luna precendentă, respectiv decembrie 2013, Formular anexa nr. 52.2.  

Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie, Formular anexa 53.1, sau navigatie, Formular anexa 53.2, pentru luna precendenta. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare. 

Situația privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă, respectiv decembrie 2013, Formular anexa nr. 55.1.  

Evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precendentă, respectiv decembrie 2013, Formular anexa nr. 57.  

Declarația privind venitul estimat/normă de venit pentru anul în curs, respectiv 2014, Formular 220

 

Marti, 21 ianuarie, este ultima zi în care se poate depune Decontul special de taxă pe valoarea adaugată  pentru trimestrul precedent, sistemul VOES. Obligația le revine persoanelor impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile.

 

Luni, 27 ianuarie, este data când se depun cele mai multe declarații fiscale, respectiv:

 

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 și a modului de determinare a acesteia

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă, respectiv decembrie 2013. Trebuie să plătească impozitul reținut la sursă pe luna precedentă plătitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din contracte/ conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinuta de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica; din premii si jocuri de noroc; obtinuta de nerezidenti; din alte surse.

Declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent, Formular 094

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, Formular 100, format electronic

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă, respectiv decembrie 2013, Formular 112.

Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal aferente semestrului precedent, respectiv semestrul II 2013, Formular 208, format electronic.

Declarația privind veniturile sub forma de salarii din străinatate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, respectiv decembrie 2013, Formular 224.  

Declarația privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestriala în contul impozitului pe caștigul net anual impozabil pentru caștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât parțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise pe trimestrul precedent, respectiv trimestrul IV, Formular 225

Decontul de taxă pe valoarea adaugată, Formular 300, format electronic.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugată pentru luna precedentă, respectiv decembrie 2013, Formular 301, format electronic

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugată, Formular 307

Declarația privind taxa pe valoarea adaugată datorată de către persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, Formular 311. 

Declarația recapitulativă privind livrările / achizițiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută, Formular 390 VIES. 

Declarația informativă privind livrarile/prestarile și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal), Formular 394. 

Atentie! Declaratia 394 nu se depune pe zero. În plus, Din ianuarie 2014, formularul 394 se depune într-un nou format, după ce a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 3806/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013. Astfel, sectiuna C – Rezumatul declaratiei a fost completata cu o noua coloana – Numar facturi, in care contribuabilii trebuie să raporteze, în functie de situația lor particulară: Numărul total al facturilor emise pentru care există obligația de declarare; Numărul total al facturilor primite pentru care exista obligația de declarare; Numărul total al facturilor emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă; Numărul total al facturilor primite pentru achizitiile de bunuri/prestarile de servicii taxabile pentru care se aplica taxarea inversă. Mai multe detalii despre modificarea declaratiei 394, facuta recent de Fisc puteti citi aici.

Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pe trimestrul precedent, Formular anexa nr. 51.  

Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent, Formular anexa nr. 46

Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, Formular 097. Se depunde pentru: a) pentru intrarea in sistem – pana pe 25 ianuarie, persoanele care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent; b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 a luni urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul. 

Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale.  

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc.  

Notificarea în situația în care s-a depășit plafonul de 2.250.000 lei. 

 

Pe 31 ianuarie, se depun urmatoarele declaratii fiscale:

 

Cererea pentru optiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu Depunerea Declarației privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs, Formular 220, sau Cererea pentru renuntarea în anul 2014 la optiunea de determinare a venitului net in sistem real, in situatia in care au fost impusi in sistem real timp de 2 ani consecutivi. 

Declarația privind venitul estimat/norma de venit, Formular 220

Notificarea privind modificarea sistemului annual/ trimestrial de declarare și plata a impozitului pe profit, Formular 012.  

Declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, Formular 600. Se depunde de catre contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) Cod fiscal, respectiv: a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; b) membrii intreprinderii familiale; c) persoanele fizice autorizate; d) persoanele care au venituri din profesii libere; e) persoanele care au venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla. 

Un formular trebuia depus până ieri. Ce amenzi primiți dacă nu l-ați depus?  

Contribuabilii trebuie să platească impozitele și taxele aferente ultimului trimestru din 2013. 

Pe langa declaratiile care trebuie depuse în luna ianuarie, contribuabilii au de efectuat și plăți pentru următoarele obligații fiscale: TVA pentru luna decembrie sau pentru trimestrul IV (în funcție de perioada fiscală); Impozite datorate bugetului de stat: impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe profit aferent trimestrului IV 2013 (sistem real sau plati anticipate), impozit pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul IV 2013, impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul), impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa, impozit pe veniturile din dividende platite in luna decembrie 2013, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe alte venituri din investitii, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din alte surse, varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate;

Contributii datorate bugetului asigurarilor de stat si fondurilor speciale: contributia de asigurari sociale (pensie), contributia la asigurarile sociale de sanatate, contributia la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj; contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Impozit pe venit si contributii sociale pentru veniturile agricole – prima transa de 50% din impozitul pe venit si CASS pentru veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din: cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, cresterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala; Accize. Puteti citi aici cu cât au crescut accizele din acest an.

Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina sa de internet cea mai recentă varianta a Codului fiscal, care cuprinde modificarile aduse acestui act normativ de Guvern prin OUG nr. 111/2013 și prin OUG nr. 102/2013. Mai multe detalii despre această actualizare și consultarea Codului fiscal o puteti face aici.

 

Vezi ce categorii de persoane plătesc aceste contribuții: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35755/Ce-declaratii-trebuie-sa-depuneti-la-Fisc-in-ianuarie-2014-Agenda-fiscala-a-lunii.html#axzz2pydfYylX

 
 

 

Program pentru plata impozitelor

Ieşenii care doresc să îşi plătească impozitele trebuie să mai aştepte până săptămâna viitoare. În această săptămână, 4 – 8 ianuarie 2016, la Fisc se încasează doar amenzi, taxe extrajudiciare de timbru, ...
de
 

 
 

Terminal nou la Aeroportul Iaşi

În urmă cu câteva zile, conducerea Aeroportului Internaţional Iaşi a anunţat inaugurarea noului terminal pentru pasageri. La evenimentul ce va avea loc sâmbătă, sunt invitate oficialităţi locale, dar şi de la Bucure...
de
 

 
 

Ieşenii au căldură în calorifere

Din cauza temperaturilor scăzute din ultima perioadă, ieşenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare au de sâmbătă căldură în calorifere. Cu toate acestea, nu toţii locatarii vor să beneficieze încă de a...
de
 

 

 

Mii de pelerini, prin ploaie, pe Calea Sfinţilor

Au îndurat vântul rece şi ploaia, arătând că vremea rea nu poate sta în calea credinţei lor. Mii de credincioşi au luat parte duminică seară la procesiunea Calea Sfinţilor, în care moaştele Sfintei Cuvioase Parasc...
de
 

 
 

Întâlnire cu poeta Ruxandra Cesereanu la Bistrot de Venise

Sâmbătă, 17 octombrie a.c., începând cu ora 16:00, selectul local veneţian Bistrot de Venise(Calle dei Fabbri, San Marco 4685, Veneţia) găzduieşte întâlnirea cu poeta Ruxandra Cesereanu şi cu traducătorul Giovanni ...
de
 

 
 
Marmura iasi Promovare online Carucioare copii suplimente nutritive & pro nutrition Granit iasi