Stiinta

octombrie 8, 2012
 

Sesiunea științifică anuală a Institutului „Acad. Ioan Haulică”

Mai multe articole de »
Postat de:
Etichete: , ,

În cadrul Zilelor Academice Ieșene, ediția a XXVII-lea, care vor avea loc în zilele de 18-19 octombrie 2012, la invitația Academiei Române Filiala Iași, Universitatea „Apollonia” își va desfășura Sesiunea științifică anuală a Institutului „Acad. Ioan Haulică”.

Programul Zilelor Academice Ieșene începe pe 18 octombrie, ora 9.00, cu deschiderea festivă și conferințe în Aula Filialei. Sesiunea de comunicări a Universității „Apollonia” se va desfășura în după-amiaza zilei de 18 octombrie și dimineața zilei de 19 octombrie.

În deschiderea sesiunii științifice interacademice va avea loc festivitatea de primire oficială în rândurile Societății Scriitorilor din Galați „Costache Negri” a domnului Prof. univ. Dr. Vasile Burlui, Președintele Universității „Apollonia”.

 

Secțiunea MEDICINĂ DENTARĂ
Comitetul de organizare:
Președinte: Șef lucr.dr. Liliana-Gabriela Halițchi, Decan Facultatea de Medicină Dentară
Membri: Prof.univ.dr. Xenia Patraș
Prof.univ.dr. Maria Lungu
Șef lucr.dr. Carmen Stroici
Secretar: Asist. univ. Andrei Zală
Joi, 18 octombrie 2012, Palatul Beldiman (str.Păcurari nr.11)
Sala Cavalerilor
Orele 14.00 – 14.15 – Deschiderea lucrărilor
Orele 14.15 – 15.50 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Şef lucr.dr. Liliana-Gabriela Haliţchi
Secretar: Asist.univ. Andrei Zală
1. Conferință: Nutraceuticele
Xenia Patraș, Universitatea Apollonia din Iași
2. Hidrogeluri pe bază de polizaharide naturale – vehicule pentru ingrediente active cu efect antioxidant
Andrei Roșu, Simona Bistriceanu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Maria Lungu, Oana Maria Darabă, Universitatea Apollonia din Iași
3. Extracte naturale utilizate în formulări cosmetice și farmaceutice
Gina Amărioarei, Andrei Roșu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2
4. Analiza simultană a antioxidanților naturali și sintetici prin cromatografie lichidă de înaltă performanță
Anca Maria Juncan, S.C FarmPrev SRL Cluj-Napoca, Andrei Roșu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Cristina Elena Horga, Institutul de Sănătate Publică, Cluj-Napoca, Maria Lungu, Universitatea Apollonia din Iași
5. Paradigme actuale în managementul paraliziilor nervului facial Cornelia Ursu, Universitatea Apollonia din Iaşi, Carmen Cătălina Ioan, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
6. Recuperarea funcțională a genunchiului
Andrei Zală, Ion Apostol, Alice Parfenie, Andreea Oșlobanu, Universitatea Apollonia din Iași
Orele 15.50 – 16.00 – Pauză
Orele 16.00 – 17.50 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Conf.univ.dr. Cornelia Ursu
Secretar: Asist.univ. Adina Bîrgăoanu
1. Conferință: Mecanisme etiopatogenice în boala parododontală
Constanţa Mocanu, Universitatea Apollonia din Iași
2. Studiu privind eficienţa îngrijirilor ortopedice neonatale la nou-născuți cu malformaţii congenitale
Liliana-Gabriela Haliţchi, Diana Cristea, Elena Debeli, Diana Gheban, Universitatea Apollonia din Iași
3. Baze anatomice pentru alegerea și poziționarea implantelor dentare
Teofana Hasna, Marian Hasna, Bogdan Munteanu, Ionuț Chirap, Univ. Apollonia din Iași
4. Relația aparat gnatoprotetic conjunct – parodonțiu
Carmen Stadoleanu, Adina Bîrgăoanu, Mihaela-Papușa Vasiliu, Carmen Simion, Silviu Jalbă, Universitatea Apollonia din Iași
5. Studiu asupra fenomenului de suprafață a materialelor de restaurare protetică conjunctă
Mihaela-Păpușa Vasiliu, Daniela Ivona Tomiță, Liliana Sachelarie, Cristina Stănilă, Carmen Stadoleanu, Universitatea Apollonia din Iași
6. Studiu asupra etiologiei candidozice a stomatopatiilor paraprotetice
Daniela Ivona Tomiță, Mihaela-Păpușa Vasiliu, Carmen Stadoleanu, Silviu Jalbă, Universitatea Apollonia din Iași
3
Orele 18.00 – 20.00 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Prof.univ.dr. Xenia Patraş
Secretar: Asist.univ.dr. Bogdan Munteanu
1. Conferinţă: Ocluzia cranio-sacrală
Vasile Burlui, Carmen Stadoleanu, Carmen Stroici, Universitatea Apollonia din Iași
2. Aspecte privind particularitățile asistenţei stomatologice la persoanele cu dizabilități psihice
Adina Bîrgăoanu, Liliana Sachelarie, Carmen Stadoleanu, Liliana Gabriela Halițchi, Universitatea Apollonia din Iași
3. Studii privind importanţa peliculei dobândite în profilaxia leziunilor de uzură dentară Carmen Stroici, Adina Bîrgăoanu, Universitatea Apollonia din Iaşi
4. Interrelaţia dintre Clasic şi Modern în Medicina contemporană. Viziunea Şcolii medicale ieşene
Elena Marinescu, Policlinica Universitară Iași
5. Efecte biologice specifice la nivel celular induse prin tratarea semințelor cu plasma rece
Bogdan Gavril, Silvica Padureanu, Sera Bozena, Eugen Hnatiuc, Carmen Stroici, Universitatea Apollonia din Iași
6. Surse si dispozitive cu plasma rece adaptate pentru tratarea tesuturilor vii
Eugen Hnatiuc, Vasile Burlui, Universitatea Apollonia din Iași, M.Ursache, D.Astanei, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Jean Luis Brisset, Franța
7. Sinteză de noi derivați sulfonamidați cu potențiale acțiuni farmaceutice (Poster)
Anca Mihaela Mocanu, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
8. Chitosan- montmorillonite nanocomposites for pharmaceutical use (Poster)
Anca-Maria Cojocariu, Universitatea Apollonia din Iași, Lenuta Profire, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Cornelia Vasile, Academia Română, Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” Iași, Mihaela-Cristina Baican, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași
4
Vineri, 19 octombrie 2012, Palatul Beldiman (str.Păcurari nr.11)
Sala Cavalerilor
Orele 9.00 – 10.50 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Prof.univ.dr. George Costin
Secretar: Şef lucr. Cătălina Ciobanu
1. Rolul organizatorilor nucleari în apariția cancerului
Constantin Fătu, Ioan Constantin Fătu, Ana Maria Haliciu, Ana Maria Vâscu, Bogdan Vâscu, Mihaela Moscu, Universitatea Apollonia din Iași
2. Atitudinea tereapeutică în cazul cementoblastomului
Smaranda Nazarie, Universitatea Apollonia din Iași
3. Implicarea reactivității tisulare în realizarea protezelor dentare
Cătălina Ciobanu, Ștefan Ioniță, Anton Cigu, George Costin, Universitatea Apollonia din Iași
4. Acțiunea polimerilor cu utilizare în protetica dentară asupra structurilor biologice
Cătălina Ciobanu, Anton Cigu, Ștefan Ioniță, George Costin, Universitatea Apollonia din Iași
5. Tradiție și modernitate în predarea disciplinei de Anatomie umană
Valentin Chiriac, U.M.F. „Gr. T. Popa”, Iași
6. Relațiile interdisciplinare ale Reumatologiei
Rodica Chiriac, U.M.F. „Gr. T. Popa”, Iași
7. Sensibilizare la latex. Mănușile chirurgicale și medicul dentist
Georgeta Sinițchi, Universitatea Apollonia din Iași
Orele 10.50 – 11.00 – Pauză
Orele 11.00 – 13.00 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Acad. Constantin Marinescu
Secretar: Şef lucr.dr. Anca Cojocariu
1. Hofigal, companie de prestigiu specializată în cercetarea științifică și fabricația produselor farmaceutice, exclusiv naturale
Daniela Raiciu, S.C.Hofigal S.A. București
2. Un exponent de prestigiu al Ştiinţei farmaceutice româneşti. Prof. Dr. Ştefan Manea
Constantin Marinescu, Universitatea „Apollonia”din Iași
5
3. Enzimele – Catalizatorul vieţii
Ştefan Manea, S.C.Hofigal S.A. București
4. Priorități românești în domeniul biofotonicii și bionicii
Daniela Manu, Universitatea Apollonia din Iași, Gheorghe Pleșu, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
6
Secțiunea ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Președinte: Acad. Constantin Marinescu, Președintele Consiliului Științific al Institutului ”Acad.Ioan Haulică”
Membri: Conf.univ.dr. Dan Sîmbotin, Decan Facultatea de Științe ale Comunicării
Prof.univ.dr. Maria Lungu, Director Institutul ”Acad.Ioan Haulică”
Conf.univ.dr. Cristina Emanuela Dascălu
Secretar: Asist. univ. Alexandru Toma
Joi, 18 octombrie 2012, Universitatea Apollonia, Iași, str. Muzicii nr.2
Sala de Conferințe, etaj 1
Orele 14.00 – 14.15 – Deschiderea lucrărilor
Orele 14.15 – 15.50 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Conf.univ.dr. Dan Gabriel Sîmbotin Secretar: Asist.univ. Alexandra – Violeta Gheorghiu
1. Institutul de Cercetări „Acad. Ion Haulică”, în circuitul științific național și european, la trei ani de la constituire
Prof. univ. Dr. Vasile Burlui – Președintele Universității „Apollonia”, Prof. univ. Dr. Constantin Marinescu – Președintele Consiliului Științific al Institutului, Prof. univ. Dr. Maria Lungu – Directorul Institutului, Universitatea „Apollonia” din Iași
2. Discourses that Matter or Gendered Perspectives: Bias, Harassment, Glass Ceiling and Women in Academia
Cristina Emanuela Dascălu, Universitatea Apollonia din Iași
3. Consolidarea democrației și riscurile unei pseudo-democrații în fostele state comuniste
Dan Gabriel Sîmbotin, Universitatea “Apollonia” din Iași
4. The Symbolic Politics of Immigration. Exploring Minority Empowerment Alexandra – Violeta Gheorghiu, Universitatea “Apollonia” din Iași
5. Triunghiul legislativ al Uniunii Europene: modificarile aduse de Tratatul de la Lisabona in conformitate cu necesitatile comunitatii europene
Alexandru Toma, Universitatea “Apollonia” din Iași
7
6. Caracteristicile pieţei mondiale a petrolului
Irina Petrucă, Universitatea Apollonia din Iași
7. Dificultăți în colaborarea cu clienții din perspectiva consultantului de relații publice George Cosmin Diaconu, Universitatea “Apollonia” din Iași
8. Valori ale creativității în cercetarea științificăde la Universitatea „Apollonia”
Gheorghe Lungu, Universitatea Apollonia din Iași
9. Exigențe ale calității pedagogice și științifice în Universitatea „Apollonia”
Gheorghe Lungu, Universitatea Apollonia din Iași
10. Locul și rolul revistei Convergențe Spirituale. De la Frați la Frați, în colaborarea interacademică Iași – Chișinău
Constantin Marinescu, Universitatea Apollonia din Iași
11. Exigențe ale comunicării profesor – discipol
Viorel Enea, Centrul de Studii Europene Botoșani
Orele 15.50 – 16.00 – Pauză
Orele 16.00 – 17.50 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Acad. Constantin Marinescu Secretar: Asist.univ. Alexandru Toma
1. Respectul față deviață ca perspectivă axiologică a unei redresări morale
Francis Dessart, Bruxelles, Belgia
2. Imaginea lecturii feminine în pictură
Noemi Bomher, Universitatea Apollonia din Iași
3. Valențe ale interculturalității în cadrul Uniunii Europene
Cristina Emanuela Dascălu, Constantin Slăniceanu, Universitatea Apollonia din Iași
4. Disensiuni și contradicții ale funcționalității organismelor Uniunii Europene. Opinii privind proiectele de reformare actuale
M. Gh. Constantin, Universitatea Apollonia din Iași
5. Cum gestionăm crizele de comunicare în societatea românească
Cătălin Antohi, Ziarul „Realitatea”, Galați
6. Cursa înarmărilor, principala sursă a insecurităţii ecologice a statelor
Vlad Galin-Corini, Universitatea Ecologică București
8
7. Români uniţi în cuget şi simţiri
Coriolan Păunescu, Universitatea „Danubius” Galați
8. Rolul dialogului intercultural în procesul de integrare europeană
Laura Ciubotaraşu-Pricop, Universitatea București
9. Politica de asigurare a locurilor de muncă în Uniunea Europeană
Dumitru Popa, Universitatea Apollonia din Iași
10. Considerații privind istoricul managementului în România
Coriolan Păunescu, Universitatea „Danubius” Galați
11. Managementul și alcătuirea echipei de proiect, factor esențial pentru finalizarea acestuia
Dumitru Popa, Universitatea Apollonia din Iași
Orele 17.50 – 18.00 – Pauză
Orele 18.00 – 20.00 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Prof.univ.dr. Constantin Frosin
Secretar: Asist.univ. Irina Petrucă
1. Vasile Burlui – un poet adevărat
Pompiliu Comşa, Universitatea Apollonia din Iași
2. Comunicarea în comunitatea umană contemporană
Diana Elena Popa, Nicolae Bacalbașa, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
3. Manifestări semnificative privind Unirea Transilvaniei cu Ţara, pe meleagurile Basarabiei, după Unirea acesteia cu România
Viorel Enea, Ștefanache Spulber, Centrele de Studii Europene, Botoșani, Bacău
4. Studiul consumului și comportamentului consumatorului
Coriolan Păunescu, Universitatea „Danubius” Galați
5. Relațiile publice în comunicarea instituțională
Coriolan Păunescu, Universitatea „Danubius” Galați
6. Implicațiile comunicării deficitare în relațiile diplomatice
Constantin Frosin, Universitatea „Danubius” Galați
7. Interrelația dintre Drept și Filosofie
Ioan Humă, Universitatea „Danubius” Galați
9
8. Aportul Editurii „Apollonia” în documentarea științifică și pregătirea multivalentă a viitorilor medici stomatologi și ziariști
Cornelia Păduraru, Constantin Dunăreanu, Universitatea Apollonia din Iași
9. Rolul Pedagogiei și al Educației religioase în formarea personalității umane
Liliana Pavel, Universitatea Apollonia din Iași
10. Nonconformismul tinerei generaţii – între normalitate şi manifestări extreme. Consecinţe asupra disciplinei şcolare
Basoc Lenuţa, Liceul Onești
Vineri, 19 octombrie 2012, Universitatea Apollonia, Iași, str. Muzicii nr.2
Sala de Conferințe, etaj 1
Orele 9.00 – 10.50 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Prof.dr.habil. Victor Moraru
Secretar: Lector dr. Marius Hriţcu
1. Revitalizarea economiei, imperativul naţional ce ne uneşte
Gheorghe Duca, Academia de Științe a Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova
2. Congresul mondial al eminescologilor, moment crucial în cultura românească
Mihai Cimpoi, Academia de Științe a Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova
3. Protecția mediului și educația ecologică
Ion Dediu, Academia de Științe a Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova
4. Organizarea şi dezvoltarea ştiinţei în Republica Moldova
Victor Mocanu, Andrei Dumbrăveanu, Academia de Științe a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
5. Unele aspecte ale autoidentificării sociale în condiţiile transformării societăţii contemporane moldoveneşti
Victor Mocanu, Academia de Științe a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
6. Diaspora ştiinţifică în sprijinul dezvoltării Republicii Moldova
Vitalie Varzari, Academia de Științe a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
10
7. Considerațiuni privind democraţia mediatică: implicații în spaţiul public
Victor Moraru, Academia de Științe a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
8. Învățământul public basarabean de la Marea Unire până la al doilea rapt
Spiridon Gheorghe, Liceul „N. Iorga”, Pașcani
9. Conștiința ecologică între deziderat și realitățile naționale
Ion Sârbu, Universitatea Chișinău, Republica Moldova
10. Basarabia, pământ de dor
Constantin Frosin, Universitatea „Danubius”, Galați
11. Acad. Mihai Cimpoi, un savant de renume internațional al Literaturii Române: In Honorem
Catinca Agache, Constantin Marinescu, Universitatea Apollonia din Iași
12. Universitarul de prestigiu și cărturarul patriot Constantin Frosin: In Honorem
M.Gh.Dunăreanu, Universitatea Apollonia din Iași
13. Un pedagog și om de știință de prestigiu național și european: Prof. univ. Dr. Habil. Gh. Bobână : In Honorem
Constantin Marinescu, Universitatea Apollonia din Iași, Victor Moraru, Academia de Științe a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
Orele 10.50 – 11.00 – Pauză
Orele 11.00 – 13.30 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Prof.univ.dr.Alexandru Amititeloaie
Secretar: Petru Butuc, ”Liga Culturală” Iaşi
1. ”Păcatele” Managementului educațional contemporan
Gheorghe Felea, Dir. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, București
2. Statul de drept ca mecanism de limitare a puterii
Marcel Cuşmir, Carolina Cuşmir, Universitatea din Bălți, Republica Moldova
3. Identitatea naţională în Republica Moldova: între ideal şi realitate
Gheorghe Bobână, Academia de Științe a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
4. Analiza noilor prevederi legale în materie penală privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie
Vitalie Cuşmir, Dorina Scutaru, Universitatea din Bălți, Republica Moldova
11
5. Controlul constituţionalităţii legilor – garanţie juridică de realizare a statului de drept
Vitalie Cuşmir, Nina Isac, Universitatea din Bălți, Republica Moldova
6. Rolul Statului în funcţionarea pieţei muncii
Ala Ciolac, Universitatea din Chișinău, Republica Moldova
7. Dezvoltarea doctrinei dreptului internaţional privind organizaţiile internaţionale interguvernamentale
Nelea Grimailo, Universitatea din Chișinău, Republica Moldova
8. Dreptul la un mediu înconjurător sănătos, un drept fundamental al omului contemporan
Adrian Crasnobaev, Universitatea din Chișinău, Republica Moldova
9. Discriminarea cetăţenilor români în spaţiul Uniunii Europene
Ion Macovei, „Liga Culturală”, Pașcani
10. Realitatea prin prisma personalizării politice
Victor Moraru, Academia de Știință a Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova
11. Securitatea Națională, un imperativ al societății contemporane
Sergiu Moraru, Academia de Știință a Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova
12. Valorile creștine în contextul mediatic actual
Florin Paloșan, Academia de Știință a Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Orele 13.30 – 15.00 – Pauză
Orele 15.00 – 16.50 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Acad.Constantin Marinescu
Secretar: Asist.univ. Irina Petrucă
1. Quo vadis Uniunea Europeană?
Constantin Marinescu, Universitatea Apollonia din Iași
2. Valorile tradiționale ale Școlii românești. Excesul de adaptabilitate la provocările, experiențele și deciziile Uniunii Europene
Viorel Enea, Centrul de Studii Europene, Botoșani, M.G.Slăniceanu, Universitatea Apollonia din Iași
3. Rolul presei românești în educația civică, ecologică și social-umană a națiunii
Pompiliu Comşa, Universitatea Apollonia din Iași, Ilie Zanfir, Biblioteca Județeană Galați
12
4. Texte de ieri, lecție de maturitate pentru azi, avertisment pentru mâine
Livia Ciupercă, Universitatea „Danubius” Galați
5. Luceafărul – dovadă elocventă a genialității lingvistice, nu doar poetice eminesciene
Constantin Frosin, Universitatea „Danubius” Galați
6. Eu scriu şi pentru a-mi striga teama mea de moarte
Tamara Constantinescu, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați
7. Pagini din istoria tulburătoare a Bucovinei și Basarabiei
Mihai Iacobescu, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
8. Tudorel Oancea – o personalitatea proeminentă a jurnalisticii românești
Pompiliu Comșa, Universitatea Apollonia din Iași
9. Asistența medicală transfrontalieră-dificultăți și speranțe
Mihai Luchian, Vasile Busuioc, Universitatea „Apollonia” din Iași
10. Dreptul la sănătate și datoria de a vindeca
Mihai Luchian, Vasile Busuioc, Universitatea „Apollonia” din Iași
Orele 16.50 – 17.00 – Pauză
Orele 17.00 – 19.00 – Conferințe și comunicări:
Moderator: Prof.dr. Victor Crăciun
Secretar: Prof.dr. Catinca Agache
1. Aportul Ligii Culturale Române la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor cu românii de peste graniţe
Victor Crăciun, Liga Culturală, București
2. Aportul Bibliotecii „V.A. Urechia” la comunicarea interbibliotecară din spaţiul public şi universitar, academic
Ilie Zanfir, Biblioteca Județeană Galați
3. Mihai Cimpoi – liant al reîntregirii şi afirmării valorilor româneşti
Catinca Agache, Universitatea Apollonia din Iași
4. Asociaţia „Cultul Eroilor”, contribuţii în domeniul comunicării şi educaţiei patriotice, civice, privind perenitatea valorilor istorice şi spirituale româneşti
Ion Timofte, Ionel Pintilii, „Liga Culturală”, Iași
13
5. Aportul Secțiunilor externe ale „Ligii Culturale Române”, la solidarizarea opiniei publice europene cu lupta de eliberare și unitate națională a românilor din Transilvania
Constantin Gălățeanu, Universitatea Apollonia din Iași
6. Conştiinţa Unității Naţionale la români, reflectată în literatura istorică și social politică
Petru Butuc, „Liga Culturală” Iași
7. Ștefan cel Mare și Sfânt în conștiința românilor de pretutindeni, Simbol al Unității Naționale
Vasile Grozav, „Liga Culturală”, Chișinău, Ionel Pintilii, „Liga Culturală”, Iași
8. Eminescu şi Basarabia (II)
Nicolae Grosu, „Liga Culturală” Cluj-Napoca
9. România încotro ?
Mircea Chelaru, General(r), Iași
10. Aportul poetului naţional Mihai Eminescu la dezvoltarea conştiinţei de neam şi apărarea intereselor acestuia
Ionel Pintilii, „Liga Culturală” Iași
14
COLOCVIUL ”PAGINI DE ISTORIE A ȘTIINȚELOR”
Vineri, 19 octombrie 2012, Universitatea Apollonia, Iași, str. Muzicii nr.2
Sala de Curs, etaj 3
Orele 9.00 – 10.50
Moderatori: Acad.Constantin Marinescu
Prof.univ.dr. Vasile Grozav
Prof.univ.dr. Coriolan Păunescu
1. O datorie de memorie: Reîntoarcerea la Noua Ordine a Informației și Comunicării
Francis Dessart, Bruxelles, Belgia
2. Gândirea pedagogică a Acad. Cristofor Simionescu
Constantin Marinescu, Maria Lungu, Universitatea Apollonia din Iași
3. Acad. Ioan Haulică, un savant de reputație internațională, promotor al interdisciplinarității, în cercetarea științifică medicală
Vasile Burlui, Constantin Fătu, Universitatea Apollonia din Iași
4. Acad. Ion Haulică în publicistica Cabinetului Pedagogic al Absolventului, de la Institutul de Medicină și Farmacie, Iași
Constantin Marinescu, Universitatea Apollonia din Iași
5. Acad. Ion Haulică în amintirea și viziunea concetățenilor din comuna Ipatele
Pompiliu Comşa, Universitatea Apollonia din Iași
6. Aportul original, multivalent al Prof. univ. Dr. Florin Constantin, la fundamentarea unor momente cruciale din Istoria Națională
Gh. Buzatu, Institutul de Istorie și Civilizație Europeană, Filiala Academiei, Iași
7. Figuri proeminente de filozofi români: de la Vasile Conta la Ion Petrovici
Nicolae Bobică, Universitatea „Danubius” Galați
15
8. Gh.Marinescu, un magistrat și pedagog de prestigiu național
Constantin Frosin, Universitatea „Danubius” Galați
9. Prof. univ. Dr. Grigore Teodorovici, un exponent de prestigiu al Școlii Medicale ieșene
Aurel Ivan, U.M.F. „Gr. T. Popa”, Iași
10. Prof. univ. Dr. Ion Brezeanu, un Patriarh al învățământului gălățean
Pompiliu Comșa, Universitatea Apollonia din Iași
Orele 10.50 – 11.00 – Pauză
Orele 11.00 – 14.00
Moderatori: Prof.univ.dr.habil. Gheorghe Bobână
Prof.univ.dr. Constantin Cloșcă
1. Nicolae Iorga – începutul vieţii politice
Catinca Agache, Universitatea Apollonia din Iași
2. Magistrul Ştefan Cuciureanu
Vasile Diacon, „Liga Culturală”, Iași
3. Pagini din istoria postbelică a Basarabiei
Constantin Cloşcă, „Liga Culturală” Iași
4. Basarabia în romanul istoric
Ion Muscalu, „Liga Culturală” Iași
5. Din istoria relațiilor româno-ruse și sovietice
Relu-Ilie Leoveanu, Fundația „Gr. Tabacaru”, Bacău
6. Unirea Basarabiei cu Ţara. Ecouri în conştiinţa românilor
Viorel Enea, Ștefanache Spulber, „Liga Culturală”, Iași, Bacău
7. Destinul intelectualilor basarabeni între refugiu şi exil
Ana-Maria Plămădeală, Universitatea Chișinău, Republica Moldova
8. Basarabia în acte diplomatice 1711-1947
Ionel Pintilii, „Liga Culturală” Iași
9. Aportul Prof. Grigore Tăbăcaru la fundamentarea Pedagogiei Naționale
Ștefanache Spulber, „Liga Culturală” Bacău
16
10. Valori ale științei în Basarabia din prima jumătate a secolului al XX-lea Gh. Bobână, Academia de Știință a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
11. Contribuția Acad. Ion Dediu la fundamentarea științifică a ecologiei umane
Gheorghe Mustață, Academia Oamenilor de Știință din România, Iași
12. Considerațiuni privind strategia națională de protecție a mediului din Republica Moldova și România
Ion Dediu, Academia de Științe a Republicii Moldova, Chișinău, Vlad Galin Corini, Liga Culturală, București
13. Exigențe privind predarea științifică și pedagogică a disciplinei ”Educația Ecologică”
Ana Huțanu, Liga Culturală, Galați
14. Rolul societății civile în promovarea dialogului și soluționarea contradicțiilor interpartinice
Alexandru Roșca, Academia de Științe a Republicii Moldova, Chișinău
15. Nicolae C. Paulescu-143 de ani de la naștere (30 oct.1869) și lecția sa ”Remediile patimilor sociale”
Gerogeta Sinițchi, Universitatea Apollonia din Iași
16. Poetul Grigore Vieru în conștiința românilor de pretudindeni
Maria Caia, Liga Culturală, Tg.Neamț
17. Rolul domnitorului Alexandru Ioan Cuza în modernizarea principatelor Române
Aurica Ichim, Liga Culturală, Iași
18. Rolul lui Nicolae Titulescu în politica externă a României din perioada interbelică
Marius Hriscu, Universitatea Apollonia din Iași

 

Autor: Acad. Constantin Marinescu

 
 

 

Viaţa pe Terra, acum 4,1 miliarde ani

Un cristal străvechi de zircon, descoperit în statul Australia de Vest, ar putea fi dovada faptului că viaţa a apărut pe Terra în urmă cu 4,1 miliarde de ani, cu aproximativ 300 de milioane de ani mai devreme decât cred...
de
 

 
 

INTERCULTURALITATE şi HERMENEUTICĂ. Colocviu internaţional aniversar în martie, la Chişinău

Ajuns la a X-a ediție, Colocviul internaţional aniversar intitulat Interculturalitate și hermeneutică prin lingvistică, literatură, traducere şi comunicare, care va avea loc la Chişinău în perioada 27-28 martie 2015,...
de
 

 
 

Iași Science Festival, între 6-9 aprilie, la Iași

Iaşi Science Festival, primul festival de ştiinţă din regiunea Moldovei destinat tuturor vârstelor se va desfăşura în perioada 6 – 9 aprilie la Iaşi, în săptămâna Școala Altfel. Festivalul organizat sub forma un...
de
 

 

 

Peste 5000 de oameni au participat la Noaptea Cercetătorilor

Peste 5000 de entuziaști mai mici sau mai mari ai științei au participat vineri, 27 septembrie, la „Noaptea Cercetătorilor”, un eveniment dedicat ştiinţei, curiozităţii şi amuzamentului, desfășurat la Iași în P...
de
 

 
 

O noaptea cu experimente inedite și curiozități ale științei

Vineri, 27 septembrie, se va desfășura „Noaptea Cercetătorilor”,  un eveniment dedicat ştiinţei, curiozităţii şi amuzamentului. Evenimentul este organizat, sub egida Uniunii Europene, de Universitatea Universitatea...
de
 

 
 
Marmura iasi Promovare online Carucioare copii suplimente nutritive & pro nutrition Granit iasi