Educatie

mai 22, 2014
 

Universitatea “Apollonia” se vede! (serial: 1)

Mai multe articole de »
Postat de:
Etichete:

Universitatea „Apollonia” din Iaşi este o universitate particulară dinamică, cu rezonanţă şi viziune academică, fiind guvernată prin lege, disciplină şi rigoarea bunelor proceduri. Cu o experiență de peste douăzeci de ani, Universitatea „Apollonia” din Iaşi reprezintă o opţiune educaţională academică temeinică ce oferă tinerilor din țară, din Uniunea Europeană și din afara acesteia un bogat program de studii, de cercetare, de perfecţionare la nivelele de învăţământ de licenţă, colaborând cu instituții academice de învățământ superior dintre cele mai prestigioase.

Funcţionând în baza Constituţiei României şi a legislaţiei din domeniul învăţământului, precum și a uneiCarte universitare, Universitatea „Apollonia” din Iaşi îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie şi libertate academică, în ideea asumării responsabilităţii şi răspunderii publice pentru educaţia oferită. În condiţii depline de transparenţă, întreaga activitate a Universităţii, de la procesele educaţionale până la cercetarea avansată, este orientată către calitate şi performanţă. Astel, Universitatea „Apollonia” din Iaşi pregăteşte medici dentişti, specialişti în tehnică dentară, asistenţi medicali generalişti şi balneofiziokinetoterapeuţi, jurnalişti şi specialişti în comunicare şi relaţii publice, venind în întâmpinarea cerinţelor pieţei muncii şi a opţiunilor principalilor noştri parteneri, studenţii.

Oferta educaţională a Universităţii „Apollonia” este în acord cu principiile de tip Bologna, direcţionată spre uniformizarea sistemelor de învăţământ superior, compatibilitatea diplomelor şi asigurarea mobilităţii specialiştilor în Europa. Activitatea didactică se organizează sub forma învăţământului de zi, cu frecvenţă şi se desfăşoară în limba română. Domeniile de specializare sunt foarte actuale, conforme cu cerinţele de pe piaţa locală şi naţională a forţei de muncă, pregătind absolvenţii să facă faţă unui mediu competitiv. În acest sens, Universitatea „Apollonia” din Iaşi, universitate acreditată prin Legea nr. 148/12.VI.2002, are o structură educaţională bifocală: prima dintre ele vizează domeniul ştiinţelor comunicării prin Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării cu cele două specializări – Comunicare şi Relaţii Publice şi, cea de‑a doua specializare, Jurnalism. A doua categorie educaţională se situează în domeniul ştiinţelor medicale – Facultatea de Medicină Dentară axată pe patru subdomenii: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare şi Asistenţă Medicală Generală.

Misiunea, pe care Universitatea „Apollonia” din Iaşi şi-o asumă este dimensionată pe trei direcţii principale: culturală, educativă şi formativă. Fiind o instituţie particulară, de învăţământ superior românesc, de predare, cercetare şi servicii publice, al cărei scop este crearea, păstrarea, difuzarea şi aplicarea cunoştinţelor în folosul societăţii româneşti la nivel regional, european şi global, Universitatea „Apollonia” din Iaşi îşi asumă în totalitate libertatea academică, fiind centrată pe nevoile studentului, oferind acestuia o formare teoretică şi practică, curriculară şi extra-curriculară de excepţie.

Oportunitatea oferită studenţilor de a accede la cultura cercetării, ce aduce contribuţii substanţiale la creşterea calităţii vieţii şi la experienţa de transformare, pe care numai o relaţie puternică de colaborare student-profesor şi o relaţie colegială între studenţi şi cadrele didactice o pot oferi, precum şi accentul pus pe formarea profesională practică fac din Universitatea „Apollonia” din Iaşi o instituţie modernă de învăţământ superior românesc de primă importanţă.

Universitatea „Apollonia” din Iaşi armonizează activitatea de investiţii, de dotare tehnică şi materială cu obiectivele învăţământului universitar modern şi le particularizează specialităţilor active în prezent.

Pentru specializările Medicină dentară şi Tehnică dentară sunt asigurate condiţiile pentru ca absolvenţii să dobândească toate competenţele profesionale. Pentru însuşirea disciplinelor fundamentale, în sediul central există laboratoare cu o capacitate adaptată specificului grupelor de studiu.

Pentru faza a doua de pregătire, când predomină disciplinele de specialitate, activitatea se desfăşoară în patru clinici profilate pe medicină dentară, pentru adulţi şi copii: protetică dentară, odonto/pedodonţie, orto/pedodonţie, chirurgie/implantologie. În aceste sedii se desfăşoară activitate practică de asistenţă medicală stomatologică, astfel ca studenţii să aplice şi să verifice competenţa dobândită teoretic. Pentru disciplinele de medicină generală sunt încheiate contracte cu centre medicale de profil.

Specializarea de Tehnică dentară beneficiază suplimentar de un laborator demonstrativ modern şi de două laboratoare de execuţie a protezelor dentare.

Pentru Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării există dotări pentru documentare, publicare şi de cercetare.

Serviciile Departamentului Informatică şi o bogată colecţie de materiale în format electronic contribuie la desfăşurarea unui proces de învăţământ de ţinută şi calitate. O atenţie deosebită se acordă documentării şi cercetării. Astfel, universitatea deţine spaţii adecvate de depozitare, sală de lectură, dispune de un Centru de cercetare şi investigaţii medicale dotate prin efort propriu şi prin colaborare internaţională.

Universitatea „Apollonia” din Iasi investeşte constant în pegătirea cadrelor didactice, patrimoniu, clădiri și apratură de ultimă oră, dar și în activitatea extracurriculară a studenţilor, acţiunile de această natură fiind de multe ori sprijinite inclusiv financiar. În acest sens, reamintim faptul că la finele anului trecut, 2013, Universitatea ”Apollonia” din Iași a atras de partea sa aprecierea calității internaționale, astfel încât a primit o înaltă distincție, titlul de cea mai bună universitate regională, Best University, acordat de către Universitatea din Oxford, European Business Assembly, Corporation of Social Partnership. Titlul este acordat pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea ca în urma unei noi evaluări, acesta să poată fi prelungit. European Business Assembly constituie un departament al Universității Oxford, care se ocupă de investiții în învățământ și în cultură. Distincția primită de Universitatea „Apollonia” din Iași a fost justificată prin creșterea și dezvoltarea dinamică a instituției de învățământ superior și pentru activitatea departamentelor acesteia. Cu această ocazie, Universitatea „Apollonia” din Iași a devenit partener al European Business Assembly (EBA).

Cu acest serial, Universitatea “Apollonia” se vede!, din săptămânalul Nova Apollonia, Biroul de Presă al Universității își propune să aducă, săptămână de săptămână, în atenția cadrelor didactice, a personalului auxiliar, dar și a studenților toate activitățile, performanțele și descrierea departamentelor care alcătuiesc profilul academic al instituției. Pe de altă parte, prin publicarea acestui serial ne propunem să evidențiem activitatea academică și de patrimoniu a Universități ”Apollonia” din Iași, astfel încât să rezulte în conștiința publică și mediatică o imagine cât se poate de reală cu privire la identitatea Universității ”Apollonia” din Iași. Astfel, prin intermediul acestei rubrici propunem să ne întâlnim cu activitatea următoarelor departamente care alcătuiesc structura academică a universității: Structura și conducerea Universității (Cabinetul Președintelui Universității, Biroul Rectorat, Biroul Senat – și comisiile integrate: Comisia de admitere, înmatriculări; Comisia didactică; Comisia pentru examenul de finalizare a studilor; Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității; Comisia juridică și de secretariat științific; Comisia de cercetare științifică; Comisia de etică universitară și etica cercetării ștințifice; Comisia de audit academic intern; Comisia relații cu studenți. Consiliere și orientare în carieră. Alumni; Comisia pentru Bibliotecă; Comisia pentru internaționalizarea universități), Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Ștințe ale Comunicării, Platformele de instruire și formare (Entităţile care intră în structura Platforma de Instruire Clinică și Platforma de Instruire Practică a Facultății de Științe ale Comunicării), Biblioteca Universitară ”Apollonia”, Institutul de limbi moderne ”Apollonia”, Centru de performanță în formarea profesională continuă, Biroul de Consiliere privind orientarea în carieră, Cabinetul de medicină școlară, Asociația Studenților Apolloniști, Calendarul activităţilor extracurriculare, Institutul de Cercetări „Academician Ioan Hăulică” al Universității ”Apollonia”, Conținutul curicular al Universității ”Apollonia”, Departamentul de investiții IT, Departamentul de Resurse Umane, Editură, Trustul de presă al Univesități – Săptămânalul Nova Apollonia, Apollonia TV, Radio Apollonia, Infoapollonia – etc.).

 
 

 

Zbor direct Iași-Londra Heathrow, cu Blue Air, începând din luna mai

Aeroportul Iași și compania Blue Air anunță deschiderea noii rutei directe Iași-Londra, Aeroportul Heathrow, în data de 18 mai 2021. Zborul Iași-Heathow (și retur) va avea trei frecvențe pe săptămână: marți, joi �...
de Laura Romila
 

 
 

177 DE CAZURI NOI DE CORONAVIRUS IN JUD. IASI

Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Sănătate Publică, până astăzi, 21 martie 2021, pe teritoriul judeţului Iaşi au fost confirmate 36703 cazuri cu persoane infectate cu Covid-19 (cu 177 de cazuri în plu...
de Laura Romila
 

 
 

AFACERE DE NIŞĂ

Afacerile de success din vestul Europei au intrat şi pe piaţa ieşeană. Doi antreprenori au deschis spălătătorii cu autoservire în care oamenii işi pot curaţ  hainele, păturile şi pilotele.  Ideea a prins repede ia...
de Laura Romila
 

 

 

CASE HOBBIT LA DOBRENI

Afacere de nişă unică în zona Moldovei. O tânără familie din comuna Dobreni, jud. Neamţ  a construit şase căsute hobbit. Locuinţele din lemn şi lut atrag ca un magnet turişti din toată ţara. Vizitatorii spun că...
de Laura Romila
 

 
 

Prima cursă de linie din Iași spre Dublin

Este vorba despre două zboruri pe săptămână (luni și joi) spre capitala Irlandei – Dublin. Noua rută va fi operată începând cu data de 26 aprilie 2021, cu o aeronavă de tip Airbus A-320. Prețurile pentru un segmen...
de Laura Romila
 

 
 
Marmura iasi Promovare online Carucioare copii suplimente nutritive & pro nutrition Granit iasi