Educatie

aprilie 12, 2014
 

Burse doctorale şi postdoctorale în cadrul Academiei Române

Mai multe articole de »
Postat de:
Etichete:

Burse doctorale şi postdoctorale în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi prin proiectul Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc posdoc)

Academia Română, Filiala Iaşi anunţă lansarea concursului de burse doctorale și postdoctorale în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (ISSRC – doc posdoc), ID 133675, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

 Vor fi scoase la concurs:

42 de burse doctorale pentru doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2012-2013 sau 2013-2014; durata bursei este de 15 luni cu un cuantum de 1800 lei/lună;

42 de burse doctorale pentru doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2011-2012; durata bursei este de maximum 5 luni cu un cuantum de 1800 lei/ lună;

56 de burse pentru cercetători postdoctorat având titlul ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de la data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat; durata bursei este de 15 luni, cu un cuantum de 3700 lei/lună.

Activitatea de cercetare şi de formare a bursierilor se va desfăşura în cadrul a 14 grupe de cercetare interdisciplinară.

Proiectele de cercetare propuse trebuie să se încadreze în una dintre următoarele teme:

1.Probleme sociale şi politice în lumea contemporană. Dezbateri, interpretări, soluţii

2.A guverna / a fi guvernat. Ipostaze ale raportului dintre stat și cetățean

3.Pieţele emergente – tendinţe în condiţiile crizei economice actuale

4.Competitivitate şi inovare în managementul organizaţiei bazate pe cunoaștere

5.Inovaţie şi performanţă în științele socio-economice

6.Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii actuale

7.Ideologie și comunicare interculturala   

8.Fundamentele normativității și constrângerile psiho-sociale

9.Ştiinţele cogniției – abordare interdisciplinară

10.Regândirea politicului în societatea contemporană. Globalizare, consumerism şi eficienţă economică

11.Semnificaţie şi adevăr

12.Filosofie şi religie în spaţiul românesc

13.Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă

14.Etica comunicării. Componente teoretice şi implicații pragmatice

Bursierii pot depune un singur proiect de cercetare, dar în cazul în care trec de Etapa 1 (Evaluarea activității științifice pe baza dosarului), pot participa cu acesta la maximum trei interviuri (Etapa 2) corespunzătoare a trei teme de cercetare pentru care pot opta în momentul înscrierii la concurs.

Concursul se va desfășura în conformitate cu următorul calendar:

08.04.2014 – 18.04.2014 – Depunerea dosarelor de concurs

19.04.2014 – 28.04.2014 – Evaluarea activității științifice pe baza dosarului (Etapa 1)

29.04.2014 – 03.05.2014 – Interviurile (Etapa 2)

06.05.2014 – Afișarea rezultatelor finale

Pentru înscrierea la concurs candidații trebuie să depună un dosar care să conțină următoarele documente:

A. Bursierii doctorali:

a) cererea de înscriere în format standard disponibilă pe site-ul Proiectului (www.proiectIDSRC.acadiasi.ro);

b) curriculum vitae în format Europass (datat și semnat pe fiecare pagină), având anexate în copie următoarele:

cartea de identitate;

certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (acolo unde este cazul);

diploma de licenţă;

diploma de masterat (dacă este cazul);

orice alte diplome sau atestate (adeverinţe) relevante;

c) lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferințe, congrese, simpozioane etc.;

d) lista lucrărilor științifice publicate;

e) o lucrare ştiinţifică reprezentativă;

f) o adeverință de înmatriculare la studii doctorale din care să reiasă acceptul scris pentru a face parte din grupul țintă al Proiectului, din partea instituției la care este înmatriculat;

g) un proiect de cercetare de maximum 2500 de cuvinte. Proiectul de cercetare trebuie să fie convergent cu tema de cercetare a tezei de doctorat a candidatului;

h) bibliografie reprezentativă pentru proiect.

 B. Bursieri postdoctorali:

a) cererea de înscriere în format standard disponibilă pe site-ul Proiectului (www.proiectIDSRC.acadiasi.ro);

b) curriculum vitae în format Europass (datat și semnat pe fiecare pagină), având anexate în copie următoarele:

cartea de identitate;

certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (acolo unde este cazul);

diploma de licenţă;

diploma de masterat (dacă este cazul);

diploma de doctor;

orice alte diplome sau atestate (adeverinţe) relevante.

c) lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferințe, congrese, simpozioane etc.;

d) lista lucrărilor științifice publicate;

e) o lucrare ştiinţifică reprezentativă;

f) o scrisoare de recomandare în original din partea unor cadre didactice universitare, cercetători sau personalităţi ale comunităţii ştiinţifice şi academice;

g) un proiect de cercetare de maximum 2500 de cuvinte semnat și datat;

h) bibliografie reprezentativă pentru proiect.

Toate documentele trebuie depuse și în format electronic (PDF). Documentele specificate la literele e) și g) vor fi trimise și în format Word (.doc, .docx, .rtf).

Informații suplimentare și orice modificări ulterioare vor fi afișate pe site-ul Filialei Iași a Academiei Române, www.acadiasi.ro, și pe site-ul proiectului, www.proiectIDSRC.acadiasi.ro.

Formularele standard vor putea fi accesate odată cu înscrierea on-line începând cu prima zi a perioadei de depunere a dosarelor.  

Parteneri:

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;

Universitatea din Bucureşti;

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,

Centrul Universitar Nord din Baia Mare;

Laboratorio Athena,

Terni Italia.

Date de contact:

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași,  str. T. Codrescu, nr. 2, Iaşi.

 
 

 

Zbor direct Iași-Londra Heathrow, cu Blue Air, începând din luna mai

Aeroportul Iași și compania Blue Air anunță deschiderea noii rutei directe Iași-Londra, Aeroportul Heathrow, în data de 18 mai 2021. Zborul Iași-Heathow (și retur) va avea trei frecvențe pe săptămână: marți, joi ...
de Laura Romila
 

 
 

177 DE CAZURI NOI DE CORONAVIRUS IN JUD. IASI

Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Sănătate Publică, până astăzi, 21 martie 2021, pe teritoriul judeţului Iaşi au fost confirmate 36703 cazuri cu persoane infectate cu Covid-19 (cu 177 de cazuri în plu...
de Laura Romila
 

 
 

AFACERE DE NIŞĂ

Afacerile de success din vestul Europei au intrat şi pe piaţa ieşeană. Doi antreprenori au deschis spălătătorii cu autoservire în care oamenii işi pot curaţ  hainele, păturile şi pilotele.  Ideea a prins repede ia...
de Laura Romila
 

 

 

CASE HOBBIT LA DOBRENI

Afacere de nişă unică în zona Moldovei. O tânără familie din comuna Dobreni, jud. Neamţ  a construit şase căsute hobbit. Locuinţele din lemn şi lut atrag ca un magnet turişti din toată ţara. Vizitatorii spun că...
de Laura Romila
 

 
 

Prima cursă de linie din Iași spre Dublin

Este vorba despre două zboruri pe săptămână (luni și joi) spre capitala Irlandei – Dublin. Noua rută va fi operată începând cu data de 26 aprilie 2021, cu o aeronavă de tip Airbus A-320. Prețurile pentru un segmen...
de Laura Romila
 

 
 
Marmura iasi Promovare online Carucioare copii suplimente nutritive & pro nutrition Granit iasi